PROTOKÓŁ

Z rozstrzygnięcia Konkursu Plastycznego

Jesień Malowana Wierszem ”

W dniu26 Października 2023roku w Bibliotece Publicznej Gminy Łaszczów

odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace złożone w konkursie plastycznym

„Jesień Malowana Wierszem ” celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci poezji polskiej , kształtowanie umiejętności plastycznych , promowanie dzieci utalentowanych plastycznie. Konkurs adresowany był do dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Łaszczów.

Na konkurs wpłynęło 20 prac.

Komisja konkursowa w składzie:

1.Wieczorek Aleksandra – przewodnicząca komisji

2. Lankamer Bogusława – członek komisji

3. Brzezicka Małgorzata – członek komisji

oceniła prace i postanowiła przyznać :

I miejsce -Kozłów Zuzanna-klasa I a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

I miejsce -Nowoświat Magdalena- klasa I b Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

II miejsce- Łagowski Antoni-klasa I a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

II miejsce- Grądkowski Leon-klasa II a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

III miejsce-Bednarz Szczepan-klasa III a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

III miejsce-Piróg Wiktor-klasa III b Zespół Szkolno Przedszkolny w Łaszczowie

Wyróżnienia:

Jarszak Nikodem-klasa I a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Byś Zuzanna-klasa I a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Litkowiec Bartłomiej-klasa I a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Golik Hanna-klasa II b Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Tucka Aniela-klasa II a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Nowosad Zofia-klasa II a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Karczmarczuk Laura-klasa II a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

O terminie wręczenia nagród i dyplomów uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie , zwycięzcom gratulujemy.