Gminna Biblioteka w Łaszczowie została powołana po II wojnie światowej,
a pierwszy wpis do księgi inwentarzowej tej biblioteki pochodzi z 1949 roku.
Pod pozycją nr 1 z tego roku wpisano książkę „Myśli o dawnej Polsce…”

W ciągu niespełna 60 lat biblioteka miała siedzibę w różnych lokalach. Początkowo mieściła się
w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, a następnie została przeniesiona do drewnianego budynku
w którym wcześniej mieściła się apteka. W 1984 roku księgozbiór ulokowano w Gminnym Ośrodku Kultury,
a po dwóch latach biblioteka ponownie zmieniła lokal i została przenieiona do budynku prywatnego. Kilka lat póżniej została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej, gdzie funkcjonuje do dziś.

Od początku powstania biblioteka starała się zapewnić mieszkańcom gminy Łaszczów dogodny dostęp do książek, poprzez organizację punktów i filii bibliotecznych w różnych miejscowościach gminy. Do 1995 r. bibliotekę wspomagały 2 filie oraz 11 punktów bibliotecznych. Pomimo trudnych warunków lokalowych
i przeobrażeń organizacyjnych, biblioteka realizowała i realizuje funkcje, które mają na celu rozwijanie zainteresowań społeczności lokalnej. Biblioteka przede wszystkim gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne, organizuje cykliczne spotkania kulturalno – oświatowe. 

 
Biblioteka popularyzuje wiedzę związaną z przeszłością jak i teraźniejszością regionu, posiada wyodrębniony księgozbiór regionalny zawierający publikacje, fotografie, wycinki prasowe oraz dokumenty życia społecznego na temat dziejów gminy, powiatu i województwa.
Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia komputerowego katalogu księgozbioru biblioteki.
 
 
Historia biblioteki to również ludzie, ich wiedza, umiejętności i zaangażowanie. Karta historii biblioteki zapisana jest przez wiele osób. Pierwszą kierowniczką biblioteki była pani Józefa Dragan, w kolejnych latach w bibliotece pracowały panie: Amelia Białowolska-Ciulak-Cedrowska, Genowefa Guellard, 
Maria Osak, Halina Obst, Gustawa Wilk, Jadwiga Jurkiewicz, Zdzisława Sobolewska.
Na dzień dzisiejszy w bibliotece pracuje: Ewa Szymańska i Małgorzata Brzezicka.