Gminny Konkurs Plastyczny „Pisanka Wielkanocna”
|

Gminny Konkurs Plastyczny „Pisanka Wielkanocna”

W dniu 26.03.2024 r. zostały rozdane dyplomy oraz nagrody Laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego „Pisanka Wielkanocna”. W tym celu odwiedziliśmy szkoły: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie, Szkołę Podstawową w Nabrożu Kolonii, Szkołę Podstawową w Steniatynie oraz Szkołę Podstawową w Zimnie. Dziękujemy za udział w konkursie. Wszystkim składamy GRATULACJE!!!

|

Podsumowanie Konkursu Plastycznego

PROTOKÓŁ Z rozstrzygnięcia Konkursu Plastycznego „ Jesień Malowana Wierszem ” W dniu26 Października 2023roku w Bibliotece Publicznej Gminy Łaszczów odbyło się posiedzenie komisji oceniającej prace złożone w konkursie plastycznym „Jesień Malowana Wierszem ” celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci poezji polskiej , kształtowanie umiejętności plastycznych , promowanie dzieci utalentowanych plastycznie. Konkurs adresowany był do dzieci…

Laureaci Konkursu Czytelniczego
|

Laureaci Konkursu Czytelniczego

„Wakacyjnie Zaczytani” Konkurs realizowany był w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2023r. Skierowany był do wszystkich aktywnych, zarejestrowanych czytelników biblioteki. Celem konkursu było rozbudzenie pasji czytelnictwa, zamiłowania do literatury, wyrobienie nawyku czytania jako formy spędzenia wolnego czasu oraz popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym. Komisja konkursowa po podliczeniu kart czytelniczych wyłoniła zwycięzców,…