Czytelnicy biblioteki mają możliwość bezpłatnego korzystania z internetu.
Podstawą korzystania z usług internetowych w naszej placówce jest posiadanie karty bibliotecznej oraz zapoznanie się z regulaminem.
Wyszukiwania internetowe mogą służyć wyłącznie celom informacyjnym.
Dostęp do sieci internetowej w bibliotece nie może być wykorzystywany do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również służyć popełnianiu czynów niezgodnych z prawem. Pracownicy instytucji na życzenie użytkownika mogą udzielić instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pomocą internetu. 

Biblioteka została wyposażona w komputery przekazane przez firmę TALEX  w ramach   
Programu Rozwoju Bibliotek  

 

Komputery działają w oparciu o  WINDOWS 7
Zostały wyposażone w:
– 4GB pamięci RAM
– Monitory „19”
– Kamery internetowe
– Słuchawki z mikrofonem
– Nagrywarki CD/DVD
– Wi – Fi