Kolejni Mali Czytelnicy biblioteki odbierają Wyprawki Czytelnicze oraz Dyplomy Małego Czytelnika za aktywność czytelniczą,w ramach projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”

Zapraszamy

Wyprawki czekają !!!