Gminna Biblioteka w Łaszczowie została powołana po II wojnie światowej,
a pierwszy wpis do księgi inwentarzowej tej biblioteki pochodzi z 1949 roku.
Pod pozycją nr 1 z tego roku wpisano książkę „Myśli o dawnej Polsce…”

W ciągu niespełna 60 lat biblioteka miała siedzibę w różnych lokalach. Początkowo mieściła się
w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej, a następnie została przeniesiona do drewnianego budynku
w którym wcześniej mieściła się apteka. W 1984 roku księgozbiór ulokowano w Gminnym Ośrodku Kultury,
a po dwóch latach biblioteka ponownie zmieniła lokal i została przeniesiona do budynku prywatnego. Kilka lat później została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej, gdzie funkcjonowała do 2012 roku. Od 2012 roku biblioteka mieści się w odrestaurowanym budynku dawnej Karczmy, ul. Krótka 2

Od początku powstania biblioteka starała się zapewnić mieszkańcom gminy Łaszczów dogodny dostęp do książek, poprzez organizację punktów i filii bibliotecznych w różnych miejscowościach gminy. Do 1995 r. bibliotekę wspomagały 2 filie oraz 11 punktów bibliotecznych. Pomimo trudnych warunków lokalowych i przeobrażeń organizacyjnych, biblioteka realizowała i realizuje funkcje, które mają na celu rozwijanie zainteresowań społeczności lokalnej. Biblioteka przede wszystkim gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne, organizuje cykliczne spotkania kulturalno – oświatowe, prowadzi lekcję biblioteczne dla najmłodszych czytelników, organizuje konkursy: plastyczne, recytatorskie, plastyczno-literackie oraz konkursy czytelnicze, organizuje warsztaty oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i letnich.

 
Biblioteka popularyzuje wiedzę związaną z przeszłością jak i teraźniejszością regionu, posiada wyodrębniony księgozbiór regionalny zawierający publikacje, fotografie, wycinki prasowe oraz dokumenty życia społecznego na temat dziejów gminy, powiatu i województwa.
Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia komputerowego katalogu księgozbioru biblioteki.
 
 
Historia biblioteki to również ludzie, ich wiedza, umiejętności i zaangażowanie. Karta historii biblioteki zapisana jest przez wiele osób. Pierwszą kierowniczką biblioteki była pani Józefa Dragan, w kolejnych latach w bibliotece pracowały panie: Amelia Białowolska-Ciulak-Cedrowska, Genowefa Guellard, Maria Osak, Halina Obst, Gustawa Wilk, Jadwiga Jurkiewicz, Zdzisława Sobolewska, Ewa Szymańska.
Na dzień dzisiejszy w bibliotece pracuje: Małgorzata Brzezicka.