Wakacyjnie Zaczytani”

Konkurs realizowany był w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2023r.

Skierowany był do wszystkich aktywnych, zarejestrowanych czytelników biblioteki.

Celem konkursu było rozbudzenie pasji czytelnictwa, zamiłowania do literatury, wyrobienie nawyku czytania jako formy spędzenia wolnego czasu oraz popularyzacja książki i czytelnictwa w środowisku lokalnym.

Komisja konkursowa po podliczeniu kart czytelniczych wyłoniła zwycięzców, którzy byli najbardziej zaczytani podczas wakacji.

I kategoria: czytelnicy do lat 6

I miejsce Bednarz Mikołaj

II miejsce Smoleń Barbara

II kategoria: czytelnicy od 7 do 10 lat

I miejsce Bednarz Szczepan

II miejsce Sochan Patrycja

II miejsce Piróg Aleksander

III miejsce Piróg Wiktor

III kategoria: czytelnicy od 11 do 17 lat

I miejsce Kawka Emilia

IV kategoria: czytelnicy powyżej 18 lat

I miejsce Ogryzko Urszula

II miejsce Majewska Stefania

III miejsce Sachryń Mirosław

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.