W tym uroczystym dla dzieci dniu, wszyscy mali czytelnicy,

którzy odwiedzili bibliotekę otrzymali słodkie upominki.