Protokół z dnia 14 grudnia 2022 roku

z rozstrzygnięcia Gminnego Konkursu Plastycznego

„Szopka Bożonarodzeniowa”

 Celem konkursu była ochrona i promowanie wśród dzieci i młodzieży tradycji

 kulturowych Świąt Bożego Narodzenia, promowanie osób utalentowanych

 plastycznie, oraz rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej dzieci i

 młodzieży.

Na konkurs wpłynęło 16 prac, z przedszkoli  i szkół z terenu Gminy Łaszczów.

Komisja dokonała oceny prac i przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

  Kategoria przedszkole:

I miejsce – Tymon Iżyński – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

II miejsce – Barbara Smoleń – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

                    Wyróżnienia:

Hubert Warmiński – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Hanna Rorat – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Michał Chmielewski – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

             Kategoria  klasy  I –III

 I miejsce- Maja Pieczkowska kl. II Publiczna Szkoła Podstawowa w Nabrożu

II miejsce-Maja Spustek kl. II Publiczna Szkoła Podstawowa w Nabrożu

II miejsce- Natalia Mucha kl. III Publiczna Szkoła Podstawowa w Nabrożu

III miejsce-Arkadiusz Bajwoluk kl. II a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

                     Wyróżnienia:

Patrycja Sochan kl. II c Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Michalina Białek kl. II b Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Emilia Pisowicz kl. III b Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Brajan Girgiel kl. I a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

Agata Chmielewska kl. III b Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

                  Kategoria  klasy  IV- VI

I miejsce – Marcel Mac-Diduch kl. IV a Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łaszczowie

                    Wyróżnienie:

Kuba Spustek kl. IV Publiczna Szkoła Podstawowa w Nabrożu

Prace nagrodzone miejscami zostały przekazane na konkurs powiatowy do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim.

Wszystkim  dziękujemy za udział w konkursie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

O terminie wręczenia nagród i dyplomów laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.