Biblioteka Publiczna Gminy Łaszczów wzbogaciła swoje zbiory o kolejne nowości wydawnicze zakupione z dofinansowania ze środków  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 pod nazwą „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1,Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0 „