Mali Czytelnicy Biblioteki odbierają Wyprawki Czytelnicze w ramach projektu

„Mała Książka – Wielki Człowiek”

Otrzymują także naklejki za aktywność czytelniczą.

Kolejne wyprawki czekają!!!